vredeslijn

Vredeslijn.nl

Wichelroede lopen

Wichelroedelopen wordt gebruikt bij het opzoeken van allerlei natuurlijke en niet natuurlijke verschijnselen, maar ook bij het opsporen van verloren voorwerpen.

Historische wichelroedeloper
Wichelroedeloper

Wichelroedelopen is een eeuwenoude techniek. Oude volken gebruikten en gebruiken dit nog steeds. Zij deden (doen) dit vooral om drinkwater te zoeken. Er is in de loop der tijden veel kennis hierover verloren gegaan, maar gelukkig hebben veel mensen opnieuw leren omgaan met de wichelroede.

Deze wichelroedelopers delen hun ervaringen en kennis met anderen.
Op deze pagina's wil ik één en ander op een rijtje zetten.

Wichelroedelopen staat niet op zichzelf; er zijn bijkomende factoren die van belang zijn.

De drie onderstaande artikelen sluiten op elkaar aan en vormen één geheel. Met de knop terug
onderaan ieder artikel keer je terug naar deze pagina, zodat je eenvoudig het volgende artikel kunt kiezen.


Wichelroede lopen: begin met jezelf af te sluiten.

Wichelroede en Biotensor

Meten op de schaal van Bovis